Wordt er kostendata bij WpCalc geleverd?

Er zijn diverse partijen die kostendata voor WpCalc kunnen leveren. O.a. Archidat en Casadata. Standaard wordt WpCalc met demo-data afgeleverd. Quintera Software stimuleert – middels de opzet van het programma – om een eigen systeem in te gaan richten. Dat resulteert namelijk in sneller calculeren en meer op het eigen bedrijf toegespitste getallen zodat de faalkosten zullen gaan afnemen.