Functieoverzicht

Overzicht mogelijkheden

Er zijn drie verschillende calculatiepakketten waar je uit kunt kiezen: Lt, Pro en Nxt. Vooral WpCalc-Nxt is modulair opgebouwd. Voor het overige zijn de onderlinge verschillen goed te zien in het onderstaande overzicht. Het is altijd mogelijk om over te stappen naar een pakket met meer mogelijkheden. Alle calculaties zijn uitwisselbaar.

Functie

Lt

Pro

Nxt

meerdere calculaties tegelijk open

werken met meerdere monitoren

vrij in te delen hoofdstukken

werken in combinatie met elementen

werken met artikelnummers

keuze btw per regel uit 3 btw-soorten

wegingsfactoren voor materiaal- en loonkosten

makkelijk in te richten eigen bibliotheken

ongedaan maken en opnieuw functie

geschikt als offertegenerator

flexibele staartkosten

automatisch maken van backups

meerdere hoofdstukcoderingen

importeren van Archidat

importeren van Casadata

koppeling met 2BA

koppeling met Techniek Nederland

koppeling met Bouwdelen.nl (vervallen)

werken met parametrische onderdelen

deelbegrotingen

eigen artikelbeheersysteem

werken met afrondingen

maximaal aantal niveaus

3

10

10

werken met constraints

stuurcodes voor verzamelposten/bruto posten

manipuleren open begrotingen

eenvoudige uittrekstaten

uitgebreide uittrekstaten, incl. Excel-formules

meerdere regels koppelen aan uittrekstaat-regel

regels onderdrukken tbv alternatieven o.d.

uitgebreide opties voor staartkosten

importeren Bluebeam meetstaten

importeren Excel/Solibri/Revit meetstaten

regel koppelen aan Excel-bestand

inkleuren/markeren cellen

kopiëren / bewerken kolommen

extra kolommen voor prijsinfo

spellingscontrole

prijscontrole

koppelingscontrole tbv meetstaten

parametercontrole

3 extra calculatiemethodes

meerdere layoutfamilies/sets tbv afdrukken

export/import CUF

export/import Ibis-Xml

export naar werkbegroting

import van BouwCalc

import RAW bestekken

analyses evt op meerdere calculaties

MJOP calculaties

project en documentbeheer

mailfunctie

logboekfunctie

interne tekstverwerker

factureren

planning

projectadministratie / kostenbewaking

urenregistratie

*) Optionele functie of module