Uittrekstaten

Uittrekstaten algemeen

Wanneer de zgn rekencel tekort schiet kan bij elke calculatieregel een uittrekstaat worden gemaakt. WpCalc werkt met één type uittrekstaat dat voor alle voorkomende zaken kan worden ingezet. Het berekende totaal wordt automatisch aan het aantal in de calculatieregel gekoppeld.

Standaard functionaliteit

  • Standaard kan bij elke calculatieregel een uittrekstaat worden gemaakt.
  • Eén type uittrekstaat mogelijk.
  • Elke uittrekstaatregel beschikt over een rekencel zodat alle berekeningen kunnen worden gedaan.

Extra functionaliteit vanaf de Pro-versie

  • De standaard opmaak is uit te breiden met extra kolommen.
  • Mogelijkheid om Excel-functies in te zetten.
  • Per uittrekstaatregel is het mogelijk om te koppelen aan een of meerdere calculatieregels.
  • Het aantal regels in een uittrekstaat is niet beperkt.
  • Het systeem is zeer geschikt om als ‘centrale’ uittrekstaat te dienen voor een hele calculatie.
  • Controlefunctie aanwezig om alle voorkomende meetstaatkoppelingen snel te kunnen beoordelen.