Algemeen

WpCalc is een 100% - op zichzelf staande - "Dot Net" applicatie en is niet een op macro's gebaseerd verlengstuk van Ms Access of Ms Excel (komt nogal eens voor). Hoewel de "look and feel" van de software overeenkomt met die van de Office producten van Microsoft is het programma er voor geen enkel onderdeel afhankelijk van. Uiteraard is het "importeren van" en "exporteren naar" goed geregeld.
WpCalc is een Windows programma. Om dat op een Mac te kunnen draaien heb je een Windows licentie nodig en een programma nodig als VMWare of Parallels. Zo'n programma laat je probleemloos Windows- en Mac-toepassingen naast elkaar draaien, zonder opnieuw te moeten opstarten. Het is de eenvoudigste, snelste en meest krachtige oplossing voor mensen die regelmatig toegang tot zowel Windows programma’s – zoals WpCalc – als Mac applicaties nodig hebben. Wil je geen Windows aanschaffen dan kun je "VirtualBox for Mac" proberen, maar dat werkt maar half zo vlot als bij de betaalde concurrenten.
WpCalc is een zgn. "koop" programma. Je betaald éénmalig voor de aanschaf en jaarlijks voor onderhoud en support. Het licentie-systeem werkt op basis van activatie-codes en niet met de kwetsbare hardware-matige oplossing met zgn. dongles. Je kunt kiezen uit een licentie per computer of een licentie voor een aantal gelijktijdige gebruikers (server-systeem). Subscription (vaste kosten per jaar zonder aanschaf) behoort ook tot de mogelijkheden. Voor studenten is er een speciale regeling.

WpCalc is met name geschikt voor bedrijven die met aangekochte kostendata willen kunnen werken maar die het zo mogelijk nog belangrijker vinden om makkelijk hun eigen bibliotheken te kunnen inrichten. Het calculatie-systeem van WpCalc is dusdanig flexibel en veelzijdig dat calculaties t.b.v. de B&U bouw, Civiele bouw, Infra, Installaties, Schilderwerk, Jachtbouw, Specialistische bouw, Vastgoedbeheer, Restauratiebouw, Offshore, etc., etc. zonder beperkingen in één pakket kunnen worden gecalculeerd.

In principe bepaald de licentie hoeveel gebruikers er gelijktijdig mee aan de slag kunnen. Een licentie op een stand-alone computer is niet gerelateerd aan een specifieke gebruiker. In een netwerkomgeving moet elke aangesloten gebruiker, pc of laptop over een licentie beschikken. Bij een server-licentie bepaald de licentie het aantal gelijktijdige gebruikers.

Ja dat is nagenoeg altijd mogelijk. Als de bestaande calculaties zijn opgemaakt in Excel kan de relevante data worden geïmporteerd. Beschik je over de Pro of over Nxt dan kun je daarnaast ook nog CUF (Calculatie Uitwisselings Formaat), BouwCalc, ArchiCalc en Ibis-Trad bestanden importeren.

WpCalc-Lt is vooral bedoeld voor de zzp-bedrijven en voor bedrijven waar niet al te veel calculaties worden gemaakt c.q. die niet al te hoge eisen aan een calculatiepakket stellen. Alle basisfunctionaliteit is in dit pakket aanwezig maar de mogelijkheden zijn beperkt. Je kunt de verschillen in het Functieoverzicht bekijken.
Er zijn diverse partijen die kostendata voor WpCalc kunnen leveren. O.a. Archidat en Casadata. Standaard wordt WpCalc met demo-data afgeleverd. Quintera Software stimuleert - middels de opzet van het programma - om een eigen systeem in te gaan richten. Dat resulteert namelijk in sneller calculeren en meer op het eigen bedrijf toegespitste getallen zodat de faalkosten zullen gaan afnemen.
Ja, dat is mogelijk. Je kunt nl. heel makkelijk de licentie op een bepaalde computer deactiveren en op bijvoorbeeld een laptop, opnieuw weer activeren. Het mooiste is dat je je data in de cloud staat zodat je er bij kunt zodra je een internetverbinding hebt maar het is niet een vereiste.