Is WpCalc afhankelijk van Ms Office?

WpCalc is een 100% – op zichzelf staande – “Dot Net” applicatie en is niet een op macro’s gebaseerd verlengstuk van Ms Access of Ms Excel (komt nogal eens voor).
Hoewel de “look and feel” van de software overeenkomt met die van de Office producten van Microsoft is het programma er voor geen enkel onderdeel afhankelijk van. Uiteraard is het “importeren van” en “exporteren naar” goed geregeld.